Verhuizing van Rixel & van Hoesel

Medio 2023 hebben wij te horen gekregen dat wij helaas niet in ons pand aan de Rijkstraatweg konden blijven en dat wij op relatief korte termijn zouden moeten verhuizen. Al snel werd duidelijk dat het vinden van een voor een drukkerij geschikt bedrijfspand met genoeg vloerbelasting en grote stroomaansluiting in de omgeving op deze termijn onmogelijk was.

Hierdoor moesten wij onze focus verplaatsen naar mogelijke samenwerkingsvormen. Deze hebben wij inmiddels gevonden in Artone, een groep waar ook drukkerij StyleMathôt in Haarlem onderdeel van uitmaakt.

Wij kiezen bewust voor de schaalgrootte van Artone, zodat wij u en al onze andere gewaardeerde klanten ook in de toekomst kunnen verzekeren van de kwaliteit en service die u gewend bent.

Door de krachten te bundelen is dit dé manier om onze bezetting en efficiëntie te optimaliseren en daardoor structureel te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van onze producten en services.

StyleMathôt is een drukkerij met ruim 25 jaar ervaring in handels- en reclamedrukwerk waarin het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige producten tegen een betaalbare prijs centraal staat.

Van Rixel en Van Hoesel blijft onder eigen naam opereren in de markt, maar de productie wordt vanaf medio april 2024 verplaatst naar de locatie van StyleMathôt in Haarlem. De medewerkers van Van Rixel en Van Hoesel gaan ook vanuit Haarlem werken, wat een geweldige aanwinst betekent voor het StyleMathôt team. Zo staan we nóg steviger als het gaat om advies en expertise.

De samenwerking bood directeur/eigenaar Gerard van Rixel de kans om de switch te maken naar een meer maatschappelijk gerichte carrière, die hij eigenlijk gepland had na zijn pensioen. Met bedrijf en medewerkers in capabele handen heeft hij besloten van deze kans ook gebruik te maken en zal hij na de overdracht het bedrijf verlaten.

Deze verhuizing brengt voor u geen merkbare veranderingen met zich mee. U houdt uw vaste contactpersoon, alle bekende e-mailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Natuurlijk bent u na de verhuizing altijd welkom voor een kopje koffie.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast voor het in ons gestelde vertrouwen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van ons.

Ons nieuwe adres:

Nijverheidsweg 1, 2031 CN Haarlem

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.vanrixelenvanhoesel.nl